Samernrott (voorjaarsflora)

Dit keer houden we de voorjaarsexcursie in het bij Schüttorf gelegen Samernrot. Het Samernrot is een uitgestrekt loofbos op voedselrijke kalkrijke bodem met een hoge wisselende waterstand.

Het gebied staat bekend om haar soortenrijke voorjaarsflora met verschillende in Twente ontbrekende of zeldzame soorten als eenbes, bosbingelkruid, gevlekte aronskelk, schedegeelster, daslook, bosgierstgras en eenbloemig parelgras. Bosanemoon, slanke sleutelbloem en bosviooltjes krijgen we natuurlijk ook te zien.
Dwars door het gebied loopt de Rheiner Damm van Schüttorf naar Steide met de oude Franzosenbrücke.
Naast planten hopen we ook de nodige vogelsoorten te zien en te horen.

Datum & tijd
za 1 mei 2021 van 9:45 tot 14:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: wij parkeren langs de Rheiner Damm bij het informatiepaneel aan de rand van het bos vanaf de kant van Schüttorf.
We vertrekken hier om plm. 09.45 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.