Aamsveen (hoogveen)

Drie jaar geleden in 2018 zijn we ook naar het Aamsveen gegaan. Het Aamsveen is één van de dertien hoogveengebieden in Nederland.
Het Aamsveen vormt samen met het Duitse deel één groot hoogveen complex. Het Nederlandse deel, 180 ha wordt beheerd door Landschap Overijssel en is een Natura 2000 gebied.
De doelen zijn o.a. om de hoogveenvorming weer te herstellen en in het overgangsgebied schrale natte weilandjes te creëren. Het is belangrijk dat de waterhuishouding op peil wordt gebracht.
Het Aamsveen is de laatste jaren steeds natter geworden. Hiermee is de kwaliteit van het veen verbeterd.
Vanaf de uitkijktoren hebben we een fraai gezicht over het gebied. Hopelijk zien we nog een paar weidevogels.

Datum & tijd
zo 16 mei 2021 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeergelegenheid bij de kruising Aamsveenweg en Roodmolenweg, startpunt van het wandelnetwerk Aamsveen.
We vertrekken om +/- 09:30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.