Beerze (natuurbeleving)

Op de website van landschap Overijssel las ik de volgende beschrijving van natuurgebied Beerze.
Het natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg.
Het natuurgebied dat in beheer is bij het landschap is erg divers.
Zo zijn er de cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, het oorspronkelijke landgoed Beerze bestaande uit een landhuis en landgoedbos, het stuifzand, mooie oude dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex en droge en natte heide.
Beerze is een zo bijzonder natuurgebied dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000 gebied.
De beschrijving van het gebied belooft veel. Ik ben benieuwd wat we tijdens onze wandeling allemaal te zien krijgen.

Datum & tijd
za 3 juli 2021 van 9:45 tot 14:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeerplaats aan de Beerzerpoort in Beerze. Deze parkeerplaats is ook een startpunt met informatiepaneel van het wandelnetwerk Vechtdal.
We vertrekken hier om plm. 09.45 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.