Buurserbeek & Lankheet (herinrichting Buurserbeek)

Vorig jaar en begin dit jaar is er een grootschalig natuur herstelproject van de Buurserbeek en het Lankheet uitgevoerd. De Buurserbeek is verlegd en op het landgoed Lankheet zijn vloeiweiden aangelegd.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van Europese Kaderrichtlijn Water (kortweg: KRW). Het doel is waterberging, de waterkwaliteit te verbeteren en het herstellen en uitbreiden van de biodiversiteit.

Vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw is de Buurserbeek ingericht om het water af te voeren. Nu door de klimaatverandering moet de afvoer beter worden gereguleerd. Om dit te realiseren is de beek verlegd en voorzien van diversie meanders, de bedding van het zomerbed is verkleind en van het winterbed verruimd. Dit zorgt voor meer dynamiek en variatie van de stroomsnelheid. Het verondiepen zorgt er voor dat het water langer wordt vast gehouden. Dit komt zowel de landbouw als de natuur ten goede. Het gebied is ook aantrekkelijk voor de wandelaar en de fietser gemaakt.

Hiernaast zijn de vloeiweiden in ere hersteld en uitgebreid.

VARA Vroege vogels heeft hieraan op 5 november 2020 door middel van een TV uitzending aandacht aan geschonken.

Meer informatie is te vinden op de web-site van het waterschap Rijn en IJssel, via Home > Actueel > Projecten > Herinrichting Buurserbeek Schans – Rietmolen

Het doel van onze excursie is dan ook om e.e.a. te bekijken. Hiernaast is het een aantrekkelijk excursie gebied door de vele afwisselingen.

Datum & tijd
za 24 juli 2021 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de Provisorische parkeerplaats aan de Assinkweg. Deze is te bereiken via Haaksbergen oude N18 richting Eibergen, vlak voor de stoplichten linksaf.
We vertrekken om +/- 09:30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.