Buurserzand (natuurbeleving)

Bij de naam Buurserzand verwacht je waarschijnlijk een droog en kaal stuifzandgebied.
In werkelijkheid ligt hier een opvallend nat natuurgebied waar open heidevlakten, graslanden en bosjes elkaar afwisselen.
In de vochtige heidevegetatie komen o.a. soorten als Veenbies, Veenpluis en Klokjesgentiaan en ook Beenbreek voor.
Het is ook het leefgebied van een relatief grote populatie Gentiaan blauwtjes, een soort waar het slecht mee gaat in ons land.
Aan de oostzijde van het Buurserzand bevindt zich op het voormalige stuifzand het merendeel van goed ontwikkelde heidevegetatie, met soorten als Tandjesgras, Borstelgras en Buntgras.
Door vernattingsmaatregelen van rond de eeuwwisseling komen nu ook watervogels als Dodaars, Waterral, Meerkoet, Fuut, Blauwborst en Sprinkhaanzanger voor en in vochtige bosgebieden de Houtsnip.

Er zijn dus goede kansen voor een boeiende excursie.

Datum & tijd
zo 26 juni 2022 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: De parkeerplaats bij het informatiecentrum De Wakel, op de kruising van de Stendermolenweg en het Bommelaspad.
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.