Lemelerberg (Heide)

De Lemelerberg is een natura 2000 gebied en één van de acht van deze gebieden die door Landschap Overijssel wordt beheerd. Het is een stuwwal die zo’n 150.000 jaar geleden is ontstaan toen gletsjers zand en grind voor zich uit duwden.
Ze lieten een bult met een hoogte van 78 meter achter in een verder vlakke omgeving.
Het droge schrale zand is natuurlijk niet vruchtbaar en daarom is het gebied nooit in cultuur gebracht.
De natuur heeft steeds de grootste invloed gehad op het gebied, de mensen hebben wel hun sporen nagelaten.

Door begrazing met schapen zijn de heidevelden ontstaan en door overbegrazing ontstonden zandvlaktes.
Door aanplant van naaldbomen werd het stuivende zand onder controle gebracht.
Een paar zandvlaktes zijn er nog, die zorgvuldig beheerd worden.

Op de berg liggen bronnen waaruit water opwelt. Jeneverbesstruiken staan er heel veel.
Zandhagedis, Heivlinder, Hazelworm leven in het gebied, naast vele vogels als Zwarte specht en Wespendief.

Datum & tijd
zo 28 augustus 2022 van 9:45 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: De parkeerplaats aan de Ledeboerweg, te bereiken vanuit Lemele door tegenover café 'Zaal Dijk' (adres: Korteveldsweg 3, Lemele) ongeveer 450m de Ledeboerweg in te rijden.
We vertrekken hier om plm. 09.45 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.