Lonnekerberg (Paddenstoelen)

We zijn vaker voor de paddenstoelen excursie op de Lonnekerberg geweest. De laatste keren waren in 2010 en in 2015. In 2010 zijn er 94 soorten genoteerd en in 2015 60. Hoe het dit jaar zal zijn is afwachten. Mogelijk hebben de droge zomers van de afgelopen jaren invloed gehad Daarnaast is in het gebied van de Lonnekerberg en zijn omgeving nogal wat veranderd.

De Lonnekerberg is dan ook een ideaal gebied voor paddenstoelen. De bodem bestaat uit kleileem en er zijn bospercelen van zowel naaldhout als loofhout. Verschil in leeftijden van de houtopslag speelt ook mee. Al met al zijn dit de goede ingrediënten voor een goed paddenstoelen flora.

De Lonnekerberg is 141 ha groot en is beperkt toegankelijk. Door het gebied zijn verschillende wandelpaden aangelegd. Het is niet alleen een gebied voor paddenstoelen, maar ook voor mossen, planten en vogels.


Datum & tijd
za 2 oktober 2021 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeerplaats aan de Bergweg.
We vertrekken om +/- 09:30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.