Lonnekermeer (landschap)

De buurverenigingen van de KNNV Hengelo-Oldenzaal en de KNNV Regio-Enschede hebben de  handen ineen geslagen om deze wandeling te organiseren op het Lonnekermeer terrein.

Het Lonnekermeer is een terrein van Landschap Overijssel en bestaat uit waterpartijen, heideterreinen en bos. Een zeer gevarieerd terrein dus. Enige jaren geleden zijn er werkzaamheden verricht om de negatieve gevolgen van de verdroging en de stikstofdepositie tegen te gaan en hiermee de heide en de hierop levende dieren de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Dat wij vogels zullen zien staat buiten kijf. Alleen al in de laatste maanden zijn de volgende vogels in of bij de waterpartijen van het Lonnekermeer gespot: ijsvogel, slobeend, krakeend, tafeleend, kuifeend en aalscholver.

En wat te denken van de eerste vlinders, te denken aan de dagpauwoog, kleine vos en citroenvlinder. En voor wie hele scherpe ogen heeft, bestaat er ook de mogelijkheid de groene zandloopkever te ontdekken.

Voor een ieder wat wils dus.


Datum & tijd
za 10 april 2021 van 10:00 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: Parkeren op de kruizing Leutinkveldweg en Lonnekermeerweg.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.

Kosten: Leden van de KNNV-Hengelo-Oldenzaal of van de KNNV-Regio Enschede gratis, niet- leden €5,-

Tijdens de excursie zullen de dan geldende Corona-maatregelen in acht worden genomen.