Lutterzand/Puntbeek (landschap)

We maken een excursie in de omgeving van de Puntbeek ter hoogte van de buurtschap Punthuizen in het grensgebied met Duitsland ten oosten van Beuningen.

De wandeling gaat door een jong ontginningslandschap, een oude buurtschap en natuurgebieden. Onderweg komen we door het landgoed Meuleman met bos, heide en jeneverbesstruwelen dat deel uitmaakt van het Lutterzand, langs het natte natuurgebied Punthuizen en door de droge Beuninger Achterheide.
Misschien zien we onderweg de Boomleeuwerik of Grauwe klauwier wel. Vorig jaar heeft de Kraanvogel in deze omgeving een broedpoging gedaan.
Over de klootschietbaan, de Punthuizerweg en de Holtweg lopen we terug naar ons vertrekpunt.
Hierbij passeren wij het fraaie langs de Puntbeek gelegen Jan Wesselinkhoes. Langs de beek worden zo nu en dan IJsvogel en Grote gele kwikstaart gezien.

Datum & tijd
za 9 juli 2022 van 9:30 tot 13:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: De parkeerplaats op de hoek van de Bentheimerdijk en Holtweg nabij het Jan Wesselinkhoes.
We vertrekken hier om plm. 09.30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.