Noordelijke Manderheide (heide)

Dit keer maken we een excursie door de Noordelijke Manderheide dat deel uitmaakt van het dal van de Mosbeek. In het deel van de Noordelijke Manderheide ten oosten van de weg van Mander naar Getelo zijn het afgelopen jaar in het kader van Natura 2000 stukken bos gekapt om de hier al aanwezige droge heide te herstellen en te vergroten. Het landschap heeft daardoor een heel ander aanzien gekregen. Daarna lopen we door naar de Mandercirkels dat ten westen van de weg van Mander naar Getelo ligt. De Mandercirkels zijn twee ronde voormalige landbouwpercelen in de Manderheide. De cirkels zijn heideontginningen die omstreeks 1930 door de textielfabrikant Jannink zijn aangelegd. Door het verschralingsbeheer heeft zich een fraaie heischrale vegetatie ontwikkelt. Als er tijd over is, kunnen we ook nog even in de Mandermaten kijken. De Mandermaten bestaan uit langs de Mosbeek gelegen weilanden die door oude houtwallen van elkaar gescheiden zijn. In dit gebied komt het Vliegend hert, een soort kever, nog voor. Langs de Mosbeek lopen we terug naar ons vertrekpunt.


Datum & tijd
za 4 september 2021 van 9:45 tot 13:30
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeerplaats bij de molen van Bels die ten noorden van Vasse ligt.
We vertrekken om +/- 09:45 uur.
U gaat op eigen gelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.