Noordijkerveld (Natuurontwikkeling)

Net over de provinciegrens met Gelderland tussen Gelselaar en Markvelde ligt het Noordijkerveld. Van oorsprong was het Noordijkerveld een natte en vochtige heide met vennen. In het begin van de vorige eeuw is het grootste deel ontgonnen tot gras en akkerland. Er ontstond een landbouwgebied met natte weilanden en akkers op schrale zandgrond, afgewisseld met bosjes.

Door het gebied werd een spoorbaan van Neede naar Hellendoorn aangelegd. Het zand dat nodig was voor het verhogen van de spoordijk werd in de omgeving naast de spoorlijn gewonnen.

Rond de laatste eeuwwisseling werd er een begin gemaakt met de herinrichting voor nieuwe natuur van het Noordijkerveld. De voormalige landbouwgronden werden uit productie genomen en een deel is afgegraven door de bouwvoor te verwijderen. Hierdoor krijgt de oorspronkelijk natuur weer een kans. De vennen werden hersteld.

Het Noordijkerveld is 120 hectare groot en beslaat 40 hectare nieuwe natuur, waarvan 27 hectare verschraald is.

In het gebied is een tiental jaren geleden door Vitens een drinkwaterpomp gebouwd. Bijna het gehele Noordijkerveld bestaat uit het drinkwatergebied.

Datum & tijd
zo 14 augustus 2022 van 9:40 tot 13:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: De kleine parkeerplaats bij het Vitens pompstation aan de Haardijk 14A (een onverharde weg) in Gelselaar (Gld).
We vertrekken hier omstreeks 09:30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.
Geef bij opgave ook aan of je een routebeschrijving wilt hebben.