Hulsbeek (voorjaarsverschijnselen)

Iedereen kent de Hulsbeek bij Oldenzaal als recreatie terrein. Gelukkig heeft het gebied ook een aantal natuurwaarden. Aan de noordzijde stroomt de Gammelker beek.
Een aantal jaren geleden zijn er herstel werkzaamheden uitgevoerd. Gelijktijdig zijn ook werkzaamheden voor de Stakenbeek uitgevoerd. De herstelwerkzaamheden van de Gammelkerbeek zijn uitgevoerd in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (kortweg: KRW).

De doelstellingen zijn het verbeteren van het ecologische functioneren van de beek. De werkzaamheden van de Stakenbeek zijn uitgevoerd in het waterbeheerplan benoemd als onderdeel van de Netwerk Ecologisch Waardevolle Wateren (NEWW). De bodem van de Gammelkerbeek is verhoogd en de beek is meer zichtbaar en toegankelijk gemaakt.
Hierdoor wordt de binding met de omgeving versterkt, zodat de vele bezoekers op het Hulsbeek zich bewust zijn van de kwaliteiten van de beek.

De Stakenbeek is om de visvijver geleid. Hierdoor wordt een belangrijke barrière tussen de Gammelkerbeek en zijn brongebieden weggenomen. Door het omleiden van de beek is ook de inrichting van de visvijver verbeterd. Deze voldoet mede door het gebruik van de vijver als retentie, aan de eisen.
Hiernaast hopen we bijzondere en mooie waarnemingen te doen. Het is ook een goed vogelbroed gebied.

Datum & tijd
zo 18 april 2021 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeerplaats P2 aan de noordzijde van het Hulsbeek.
We vertrekken daar om +/- 09:30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.