Witte Veen (slotexcursie)

Op de laatste excursie van het seizoen zullen wij een rondwandeling door het Witte Veen maken. Het bijna 300 ha grote gebied is een voormalig landgoed van de (textiel) fabrikant van Heek dat nu in beheer is bij Natuurmonumenten.
Het gebied dankt zijn naam aan het witte vruchtpluis van éénarig wollegras en veenpluis. Het Witte Veen is een bos- en heidegebied met een 30 hectare groot hoogveen langs de grens.
Het landgoedkarakter komt tot uitdrukking in de lanen en de graslanden die aan de natuur zijn teruggegeven. Een groot deel van het gebied wordt begraasd met imposante Schotse hooglanders. Misschien komen we deze wel tegen tijdens onze wandeling.

Het is de bedoeling na afloop van de excursie ‘Kaffee mit Kuchen’ te nuttigen bij de aan de Alstätter Aa gelegen watermolen de Haarmühle net over de grens bij Buurse. Dit hangt af van de stand van zaken wat betreft de corona crisis op dat moment. Neem in ieder geval een mondkapje mee. En mondkapje is op dit moment nog verplicht in de horeca in Duitsland.

Datum & tijd
za 16 oktober 2021 van 9:40 tot 13:30
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeerplaats bij de Haarmühle. De Haarmühle ligt aan de weg van Buurse naar Alstätte net over de grens met Duitsland.
We vertrekken hier om plm. 09.40 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.