Wierdense Veld (hoogveen)

Het Wierdense Veld is één van de weinige overgebleven hoogveengebieden van Nederland.
De oppervlakte is ongeveer 420 hectare. Sinds 1968 wordt het beheerd door Landschap Overijssel en is sinds 2016 Natura 2000-gebied.
Het vormt een leefomgeving voor specifieke plant- en diersoorten die de zure en natte omstandigheden nodig hebben. De overgangen van hoogveen naar droge en natte heide zijn rijk aan bijzondere planten en dieren. Denk aan Lavendelhei, Ronde zonnedauw, Hoogveenglanslibel, Heikikker en de Gladde slang. Omdat het gebied nat en ontoegankelijk is, kunnen grondbroeders, zoals de Kraanvogel en Watersnip, er hun nesten uitbroeden. De Kraanvogel broedt er inmiddels ieder jaar.
De veenputten met open water en andere plassengebieden vormen het biotoop voor Dodaars, Wintertaling, Slobeend, Watersnip, Waterral en Porseleinhoen. Aan de Hortmeerweg staat een schaapskooi en liggen enkele plasjes waar in het voorjaar vaak grutto’s en regenwulpen overnachten.
Boompieper, Geelgors, Veldleeuwerik Roodborsttapuit en Blauwborst zijn er broedvogel.
Vanwege de rust, uitgestrektheid en de aanwezigheid van bijzondere planten en dieren, is het Wierdense Veld, in het bijzonder voor natuurliefhebbers, echt het bezoeken waard!

Datum & tijd
zo 9 juni 2024 van 9:00 tot 13:00
Vertrekplaats

VERZAMELPLAATS: Kruising Boerhavelaan/Prof. Eykmanplantsoen te Hengelo om 09.00 uur.

VERTREKPLAATS voor wie rechtstreeks naar het excursiegebied gaat: Parkeren langs de weg bij de Schaapskooi, vlak voor de kruizing Dalkruid/Buizerdweg te Nijverdal.
Wij vertrekken hier omstreeks 09.30 uur.

OPGAVE is VERPLICHT

Ook niet leden zijn welkom. Zij betalen €2.-

Bekijk vertrekplaats