ANBI

ANBI gegevens KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal

De KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. 
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
NaamKNNV afd. Hengelo-Oldenzaal
Fiscaal nummer8505 72 010
ContactgegevensHengelose Esstraat 19, 7556 EA Hengelo
secretariaat
https://hengelo-oldenzaal.knnv.nl
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:W. Boersma (Wytze)
Secretaris:J. Zwienenberg (Jan)
Penningmeester & Ledenadministratie:M. Rijken (Marti)
Natuurhistorisch secretaris:A. G. Oude Egbrink (Bert)
Lid, Redactie & Webmaster:K. H. de Jong (Harry)

Beleidsplan Statuten
Beleidsplan
BeloningsbeleidDe KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal beloont op geen enkele wijze  haar bestuur, leden of derden voor geleverde diensten.  Indien leden of bestuursleden onkosten maken bij de voorbereiding of uitvoering van verenigingsactiviteiten kunnen alleen onkosten worden gedeclareerd.  In alle gevallen moeten deze onkosten zijn begroot in een vastgestelde begroting door de Algemene ledenvergadering van de vereniging.

DoelstellingHuishoudelijk Reglement
Verslag activiteitenJaarverslag
Financiële verantwoordingFinanciëel Jaarverslag
PrivacyverklaringPrivacyverklaring

Kijk voor meer informatie over het onderwerp ANBI en schenkingen, belastingzaken etc. op de website van de belastingdienst