Ottershagen & Bergvennen (natuurbeleving)

Ottershagen is een nat en rijk weidevogel gebied met soorten zoals grutto’s, kemphanen, tureluur maar ook veldleeuweriken en gele kwikstaarten.
Het gebied is een van de laagst gelegen stukjes Noord-oost Twente.
In de jaren vijftig werd het natte gebied ontwaterd, ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw.
Natuurmonumenten heeft de oude waarden weer hersteld

Bergvennen en Brecklenkampse Veld ligt op een zandrug tussen de stroomgebieden van de vecht en de Dinkel.
In de laatste ijstijd heeft stuivend zand een glooiend landschap achtergelaten en in de laagtes daarvan zijn vennen ontstaan.
In de bergvennen groeit de zeldzame waterlobelia.

Brecklenkampse Veld ligt ten noorden van de Bergvennen, een gebied met afwisselend droge en natte heide, grasland en natte laagtes.
Het Brecklenkampse Veld is zo bijzonder en kwetsbaar, dat het afgesloten rustgebied is en niet toegankelijk.

Datum & tijd
zo 21 april 2024 van 9:00 tot 13:00
Vertrekplaats

VERZAMELPLAATS: Kruising Boerhavelaan/Prof. Eykmanplantsoen te Hengelo om 09.00 uur.

VERTREKPLAATS voor wie rechtstreeks naar het excursiegebied gaat: De Vogelkijkhut Ottershagen aan de Kerspelweg 17 te Lattrop. Inrijden tot halverwege.
Wij vertrekken hier omstreeks 09.45 uur.

OPGAVE is VERPLICHT

Ook niet leden zijn welkom. Zij betalen €2.-

Bekijk vertrekplaats